چلنگری؛ پیچ و تاب‌هایی در زندگی
چلنگری در روزگاری نه چندان دور، رونق قابل توجهی داشته اما اکنون؛ نسل جوان با این هنر دستی بیگانه‌اند و شاید بتوان گفت مانند بسیاری از هنرهای دستی دیگر، در حال منسوخ شدن است.بهزاد شکیبا اهل سنندج، از معدود کسانی است که هنوز به این حرفه چلنگری اشتغال دارد. او از دل آهن سخت، آثار هنری می‌آفریند. حرفه چلنگری به معنی ساخت آهن آلات خرد از قبیل، زنجیر و انبر و میخ و قفل و کلید و امثال آن است.
عکس: الهام امی
نظرات کاربران
UserName