هیجان سقوط آزاد به روایت تصاویر
مدیر اجرایی برج مخابرایی مالزی اعلام کرد که بیش از یکصد تن قصد دارند تا در یک رویداد پنج روزه از این برج سقوط آزاد داشته باشند.
نظرات کاربران
UserName