ورزش باستانی « زورخانه ای» در مسابقات آفریقایی
این تصاویر، ثبت کننده لحظات جالب تمرینات و اجرای ورزش زورخانه ای توسط ورزشکاران آفریقایی است که در استادیوم ویژه برگزاری بازی های المپیک آفریقایی موزامبیک برگزارشد.
نظرات کاربران
UserName