آتش فتنه تقلب
رهبرانقلاب: هیچ قدرت و غلبه‌اى در مکتب امام که از تقلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نیست.
در نظام اسلامى قهر و غلبه معنا ندارد... آن قدرتى که از انتخاب مردم به‌وجود آمد، محترم است؛ در مقابل آن، کسى نبایستى سینه سپر بکند، در مقابل او کسى نباید قهر و غلبه‌اى به کار ببرد که اگر یک چنین کارى کرد، اسم کار او فتنه است.
نظرات کاربران
UserName