یادگار سمیر
به‌یاد اسوه‌ی مقاومت، آزاده‌ی شهید سمیر قنطار
۱۹۶۲لبنان- ۲۰۱۵سوریه

۲۱دسامبر سالروز شهادت سمیرقنطار
نظرات کاربران
UserName