بستنی در جشن یلدا
در جشن یلدا، پدر یکی از دانش آموزان دستگاه بستنی رو آورده مدرسه و به بچه ها بستنی داده ، چه حرکت و ایده ی قشنگی
نظرات کاربران
UserName