پوستر خشونت پلیس فرانسه
پوستر درباره خشونت پلیس در برخورد با جلیقه زردها در فرانسه
ماهاست که هر شنبه مردم عادی در پاریس پایتخت فرانسه تظاهرات اعتراضی نسبت به سیاست های دولت برگزار می کنند اما پلیس با خشونت تمام پاسخ آنها را می دهد.
پوستر تولیدی گنجینه تصاویر تبیان
طراح: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName