راهدارانِ جاده‌های کردستان
يكم دی ماه روز راهدار نمادی از سراسر سختی ها و تلاش مجموعه راهداران در گرمای تابستان و سرمای سوزناک زمستان است. هر چند راهداری به مجموعه عملياتی اطلاق می شود كه روی يك محور انجام می شود اما سختی كار و تلاش‌های راهداران به آن ارزشی داده است كه سبب شده امروز راهدار را فرشته نجات افراد در راه مانده بخوانيم.
عکس: بختیارصمدی
نظرات کاربران
UserName