حال و هوای برفی همدان
بارش برف همدان را سفیدپوش کرد و لحظات خوبی را برای مردم رقم زد؛ تا آن جا كه کوچک و بزرگ راهی مناطق تفریحی مثل گنجنامه، عباس‌آباد، تاریك‌دره و بلوار ارم شدند و با برف‌بازی؛ ساخت آدم برفی و تیوب‌بازی روز شادی را در گذر زندگیشان ثبت کردند‌.
عکس: بهزاد علیپور
نظرات کاربران
UserName