نباید به دنبال مسولیت بدویم
خاطره رهبر انقلاب از علت پذیرفتن مسئولیت ریاست جمهوری
نظرات کاربران
UserName