کشف پرهای سالم یک دایناسور 80 میلیون ساله
با رونمایی بخشی از یک کهربای بزرگ که در کانادا کشف شده، شش قطعه پر باقیمانده از دایناسورهای مربوط به 85 تا 70 میلیون سال پیش به جهانیان معرفی گردید.
نظرات کاربران
UserName