باران اشک‌آور در خیابان شانزه‌لیزه!
شلیک بی شمار گاز شک آور بر سر جلیقه زردهای فرانسه توسط پلیس پاریس.
ماهاست که هر شنبه مردم عادی در پاریس پایتخت فرانسه تظاهرات اعتراضی نسبت به سیاست های دولت برگزار می کنند اما پلیس با خشونت تمام پاسخ آنها را می دهد.
نظرات کاربران
UserName