لقمه‌ گنده‌تر از دهن
لقمه‌ گنده‌تر از دهن، به روایت تصویر، بچه گربه و ماهی بزرگ
نظرات کاربران
UserName