سردار حاجی‌زاده در دانشگاه علم و صنعت: فهرست دشمنی‌های آمریکا علیه ملت ایران بلند است.
سردار حاجی‌زاده در دانشگاه علم و صنعت: فهرست دشمنی‌های آمریکا علیه ملت ایران بلند است.
نظرات کاربران
UserName