کشف آثار تمدن های آمریکای جنوبی در بیابانهای خاورمیانه
کشف آثار مشابه خطوط نازکا (میراث تمدنی گمشده در بیابان‌های پرو) در خاورمیانه، باستان‌شناسان را حیرت‌زده کرده است. این آثار در تصاویر ماهواره‌ای از بیابان‌های عربستان، اردن و سوریه مشاهده شده‌اند.طرح‌های تازه‌کشف‌شده به‌شکل چرخ‌هایی قدیمی رسم شده و جالب اینجاست که بیش از 2هزار سال قدمت دارند و از این نظر قدیمی‌تر از خطوط نازکا در پرو هستند.
نظرات کاربران
UserName