شطرنج یخی
این مسابقه شطرنج بین استاد بزرگ های شطرنج دو کشور روسیه و انگلیس برگزارشد. بعضی از مهره های این شطرنج که از یخ ساخته شده است به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که بیانگر نقاط دیدنی دو کشورند.این بازی شطرنج در تخته شطرنجی به مساحت 64 متر مربع برگزارشد.
نظرات کاربران
UserName