نماز اول وقت
وقتی در هر شرایط و در هر مکانی به یاد خدا میتوان بود
نظرات کاربران
UserName