اردوی جهادی در کوی طاهر اهواز
جمعی از جوانان اهوازی با حضور در کوی طاهر یکی از مناطق محروم اهواز، در حال اجرای چند پروژه محرومیت زدایی هستند.
عکس: جمال زبیدی
نظرات کاربران
UserName