رقابت غول های خودروسازی به روایت تصاویر
در روز چهارشنبه مصادف با 23 شهریور ماه سال 1390شصت و چهارمین نمایشگاه خودروی فرانکفورت به طور رسمی کار خور را آغاز می کند.
نظرات کاربران
UserName