بارش باران پائیزی در تهران
بارش باران پائیزی طی دو روز گذشته طرواتی دوباره به جان شهر پر از دود و آلوده تهران بخشیده است.
عکس: مجید مردانیان
نظرات کاربران
UserName