ایران زیباست؛ کوچه باغ‌های پاییزی گنجنامه
زیبایی دلنواز طبیعت زیبا و بکر همدان در پاییز هزاررنگ دوچندان می شود به‌ طوری‌ که چشم هر بیننده ای را به سوی خود جلب می کند، پاییز این شهر زیبایی بی حدی دارد اما برگ های سرخ و زردی که بر دامان کوچه‌باغ‌های «عباس‌آباد» ریخته شده و درختان سر به فلک کشیده چندرنگ آن زیباترین اثر خلقت را بر قاب هستی ثبت کرده است؛ اثری که هر دیده ای را به تحسین خالق هستی وامی دارد.
نظرات کاربران
UserName