ترامپ در دامن سعودی
ترامپ بارها با تحقیر عربستان سعودی و عرب های وابسته سعی در غارت ثروت انها دارد
نظرات کاربران
UserName