تصاویر وحشتناک ترین جاذبه توریستی چین!
در سال‌های اخیر چینی‌ها یک سری از مکان‌های توریستی در وحشتناک‌ترین جا‌های ممکن را به راه انداخته اند. پل‌های چوبی چشبیده به صخره‌های بلند، نما‌های شیشه‌ای روی آسمانخراش‌ها و پلتفرم‌های بزرگ در ارتفاعات بالا انسان‌های مشتاق هیجان را به آن جا می‌کشاند. برخی از این مکان‌های تفریحی ترسناک را در ادامه ببینید.
نظرات کاربران
UserName