گزارش تصویری از حضور بانوان در فعالیت های محیط زیستی
فعالیت مرکز تحقیقات و پرورش تمساح در چابهار با حضور الهام آبتین کارشناس محیط زیست نمونه ای ازحضور بانوان در فعالیتهای محیط زیستی کشور است.
نظرات کاربران
UserName