هبر انقلاب در دیدار مدال‌آوران پاراآسیایی
رهبر انقلاب در دیدار مدال‌آوران پاراآسیایی:پرچم‌داری بانوی چادری برای کاروان ایران قدرت‌نمایی فرهنگی بود.
یک نمونه‌اش این بود که پرچم‌داری کاروان شما را بانویی با چادر انجام داد؛ این یعنی شما یک‌تنه در مقابل تهاجم و ولنگاری روزافزون دنیا ایستادید و در عمل از دین و معارف و ارزش‌های ملی‌تان و لباس ملی‌تان یعنی چادر و از حجاب و عفافتان در یک میدان جهانی دفاع کردید.
نظرات کاربران
UserName