هنر تلفیق قاب و سایه
هنرمندی به نام Dorian Gourg با هنر تلفیق و امتزاج قاب و سایه های خاکستری و تیره این تصاویر بصری جالب را خلق کرده است.
نظرات کاربران
UserName