پوشیدن #دمپايی يا #کفشهای_نامناسب برای مدت طولانی موجب برهم خوردن ریتم راه رفتن - تعادل - فشار بیشتر بر مفاصل مچ پایی - کف پایی و بخصوص خار پاشنه در نهایت آسیب به ستون فقرات میشود.
پوشیدن دمپايی يا کفشهای نامناسب برای مدت طولانی موجب برهم خوردن ریتم راه رفتن تعادل فشار بیشتر بر مفاصل مچ پایی کف پایی و بخصوص خار پاشنه در نهایت آسیب به ستون فقرات میشود.
نظرات کاربران
UserName