باطری ضعيف شده و خودرو استارت نميخوره؟
در جایی که دسترسی به هیچ جا ندارید و ماشین روشن نمیشه از این روش استفاده کنید.
ترمزدستی بالا-دنده ۳ - سوئیچ باز و ..
نظرات کاربران
UserName