عروسک‌های کفن‌پوش سر از یک پروژه هنری درآوردند...
یک هنرمند بریتانیایی ۷۲,۳۹۶ عروسک ۳۰ سانتی‌متری چوبی و کفن‌پوش در بزرگداشت سربازان بریتانیایی ساخت، سربازانی که در نبرد سُم کشته شدند.
نظرات کاربران
UserName