محکومیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی توسط بحرین
شهروندان بحرینی با برگزاری تظاهرات، حکم حبس ابد صادره علیه شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت «الوفاق» و همچنین عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
نظرات کاربران
UserName