تشییع سه شهید گمنام در ناج[hh
مراسم تشییع سه شهید گمنام، صبح امروز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد.
عکس: حسین مرصادی
نظرات کاربران
UserName