پوستر 13 آبان
سیزده آبان، فرو ریختن همینه‌ی سلطه آمریکائی و استکبار آمریکائی
نظرات کاربران
UserName