شکست حمله نظامی آمریکا در طبس | ریاست جمهوری جیمی کارتر ۱۳۵۹
۴۰ سال است که چالش بین آمریکا و ایران ادامه دارد و در این چالش ۴۰ ساله، طرف مغلوب آمریکا و طرف پیروز جمهوری اسلامی بوده است
نظرات کاربران
UserName