کشف کتاب‌های قاچاق
پلیس امنیت با همکاری ناشران چند هفته‌ای است که به انبارهای قاچاقچیان کتاب پاتک زده و برخی شبکه‌ها را در خیابان امام حسین(ع)، میدان سپاه، خیابان جمال‌زاده و میدان انقلاب منهدم کرده است. در کشفیات جدید پلیس زوایای تازه‌ای از فعالیت یک شبکه در عرصه انتشار کتاب‌های قاچاق مشخص شد، در این زمینه یک خانواده شامل پدر و سه پسر او که اقدام به انتشار غیر قانونی کتاب می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند.
عکس: مجید مردانیان
نظرات کاربران
UserName