آستان دوست
من ترک خاک بوسی این در نمی کنم
حتی اگر که خاک مرا کیمیا کنید
نظرات کاربران
UserName