درآوردن انگشتر
وقتی انگشتر توی دستتون گیر میکنه با این روش به راحتی درش بیارید.
نظرات کاربران
UserName