وقف چشمه ای ماندگار
وقف یکی از نیکوترین رفتارهای اجتماعی ما مسلمانان است
نظرات کاربران
UserName