راه عشق
این پیاده روی یک حادثه الهی است؛ این راه، راه عشق است؛ ولی نه عشق مجنونانه، عشق همراه با بصیرت...
نظرات کاربران
UserName