تنها دلیل برگشتن طوطی به قفس
تنها دلیلی که باعث میشه یه طوطی به قفس برگرده چی میتونه باشه
نظرات کاربران
UserName