فقر فرهنگی
فقر فرهنگی یعنی وقتی پولدار شدی فکر کنی چون پول داری می تونی ساده ترین قانون ها رو هم رعایت نکنی و فراتر از قانون باشی ...!
نظرات کاربران
UserName