هرگز سیب زمینی آب پز را بیش از 2 روز نگه ندارید.
هرگز سیب زمینی آب پز را بیش از 2 روز نگه ندارید.اگرسیب زمینی آب پز شده را بیش از ۲ روز نگه دارید ممکن است دارای میکروبی به نام 《باسیلوس پروتوس》 شود که بسیار خطرناک و کشنده است
نظرات کاربران
UserName