دفن کودکی زیر آوار جنگ
شهریور ۱۳۵۹ جنگی میان دو کشور ایران و عراق آغاز شد. این جنگ، طولانی‌ترین نبرد کلاسیک در قرن بیستم و دومین جنگ طولانی قرن پس از جنگ ویتنام است که در آن بیش از ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای نظامی و غیر نظامی دو کشور کشته شدند. در این جنگ حدود ۱۶ هزار نفر از مردم غیر نظامی در ایران، قربانی حملات موشکی و بمب باران منازل مسکونی توسط جنگده‌های نظامی کشور عراق شدند. اولین موشک این جنگ توسط کشور عراق به شهرستان دزفول در خوزستان اصابت کرد. دزفول در طول ۸ سال جنگ، ۱۷۲ بار توسط انواع موشک‌ها مورد حملات هواپیماهای عراقی قرار گرفت. در این حملات ۷۱۱ نفر کشته شدند که از این تعداد کشته‏ حدود ۲۴۰ نفر کودک بودند. جنگ ایران و عراق سرانجام پس از ۲۸۸۷ روز در مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت. کودکانی که در این جنگ در دزفول جان خود را از دست دادند‏، تنها تعداد اندکی از کودکانی هستند که هر روز در سراسر جهان، قربانی جنگ می شوند، جنگی که نه آن را آغاز کرده‌اند و نه حتی درکی از معنای آن دارند.
نظرات کاربران
UserName