طرح جالب مجله تایم
باتوجه به ماجرای مشکوک خاشفچی خبرنگار منتقد حکومت وحشت سعودی مجله تایم طرح قابل تاملی را برای مجله خود چاپ کرد
نظرات کاربران
UserName