«ماکو» شهرخفته در تاریخ، برآمده از طبیعت
منطقه آزاد ماکو با مساحتی بیش از ۵۰۰ هزار هکتار به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور و دومین منطقه آزاد جهان بعد از منطقه شانگهای چین است.
نظرات کاربران
UserName