شهادت حضرت رقیه
پاره غمها کشیده ام بابا

کنج عزلت گزیده ام بابا

مثل زهرا خمیده ام بابا...

شهادت دردانه سه ساله امام حسین(ع) تسلیت باد!
اللهم العن اباسفیان و معاویه و یزید بن معاویه
نظرات کاربران
UserName