شهادت حضرت رقیه
بــــــابــــــا ...
تا گوشواره را کشید دو چشمم سیاه رفتــــ
بابا ز دخترت به خدا اشک و آه رفتـــــــــــ

نامرد سیلی اش دو هدف داشت همزمان
هم گوشواره رفــت، هم گوش پاره شد
نظرات کاربران
UserName