شهادت حضرت رقیه
🌹 بی شک جداز آل امیه نبوده است

آن کس که گفته است رقیه نبوده است🌹

🌹 در هرمقام و پست و لباسی که هست،هست

لعنت به هرکه گفته رقیه نبوده است🌹
نظرات کاربران
UserName