نقاشی سورئالیستی فوق العاده
تاحالا هیچ استاد نقاشی یک همچین اثر سورئالیستی خلق نکرده که گربه اش زنده هم باشه
نظرات کاربران
UserName