گزارش تصویری از تخریب یک پل قدیمی در چین
این تصاویر متعلق است به تخریب پلی با 284 متر طول که در سال 1970 در چین ساخته شده است و قرار است با پلی تازه ساخته شده با طول 1760 متر، در ماه ژوئن 2013 جایگزین شود.
نظرات کاربران
UserName