اجتماع صدها هزارنفری بسیجیان در استان‌ها
حلقه پایانی رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس و خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی که در شهریورماه گذشته در سراسر کشور برگزار شده بود، پیش از ظهر پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ همزمان با اجتماع یکصدهزارنفری بسیجیان در تهران با حضور صدها هزار نفر از بسیجیان پایگاه‌ها و حوزه‌های نقاط مختلف کشور در مراکز استان‌ها برگزار شد.
عکس: صادقی | گودینی | زبیدی | شیخ‌ویسی | امّی | نجفی‌فر | انتظاری | جنّتی | شفیعی‌کلی | ابک | کرمعلی | محمدیان | معمری | ملک‌حسینی | رضایی
نظرات کاربران
UserName